ARTIKEL 1: ONDERWERP

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelnemers van de expositie “Smile Safari”(hierna “event”) door Hurae & CityCubes (hierna “organisatie”) georganiseerd in Wijnegem Shopping center (hierna “terrein”). Door de aankoop van een expoticket of deelname ,op welke manier dan ook, aan het event erkent elke deelnemer (hierna “bezoeker”) dat hij/zij kennis heeft genomen van, en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. E-tickets zullen worden verkocht op www.smilesafari.be via de tussenkomst van een externe dienstverlener. Op deze verkoop zullen de in de bestellingsmodule ter beschikking gestelde voorwaarden en privacybeleid bijkomend van toepassing zijn.

ARTIKEL 2: TICKETS

Het ticket geeft toegang tot het specifieke tijdslot op het terrein, op de dag en uur vermeld op het ticket aan de op het ticket vermelde prijs. Enkel e-tickets met barcode, gekocht op www.smilesafari.be of tickets gekocht aan de kassa van het event, geven toegang tot het event. De bestelling van de e-tickets kan na aankoop niet herroepen worden (geen herroepingsrecht). De bezoeker kan zijn/haar aankoop van een e-ticket op elk moment van de procedure stopzetten maar van zodra de betalingstransactie afgehandeld is, heeft hij/zij geen recht om zijn/haar aankoop te annuleren of te herroepen. Het ticket geeft in geen geval recht op een gereserveerde/vaste plek op het event. Elke vervalsing van het ticket of wijze van toegangscontrole kan strafrechtelijk vervolgd worden. De aankoop van (een) ticket(s) is definitief. Indien de bezoeker het event niet kan bijwonen, om welke reden dan ook, inclusief in geval van overmacht, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van het (de) aangekochte ticket(s).

De organisatie verbiedt uitdrukkelijk de toegang van personen onder 16 jaar zonder begeleiding van een volwassenen (minimum 18 Jaar). Bij fraude of bedrog wordt de toegang tot het event ontzegt.

ARTIKEL 3: VERBODEN VOORWERPEN

VERBODEN OP HET EVENEMENT

 • Alcohol en andere vloeistoffen in houders, zoals plastic flessen (waterflessen), glazen flessen of elk ander glazen voorwerp,metalen blik (conserven), drankkartons (tetra), blikjes, vaten, waterzakken (type CamelBak), koelers/frigoboxen.
 • Verdovende middelen en andere drugs alsook toxische en besmettelijke stoffen. Het is ten strengste verboden drugs te verkopen of te gebruiken op het event. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot uitsluiting van het event.
 • Wapens, imitaties van vuurwapens (speelgoed geweren), alle toestellen die projectielen kunnen afvuren (vb. nietjespistool), messen, puntige of scherpe voorwerpen (schaar, paraplu met puntig uiteinde, etc).
 • Stompe voorwerpen (golfstokken, baseballbats, hockeysticks, biljartkeus, knuppels, zware gereedschappen, vechtsportmateriaal…).
 • Vuurwerk, Bengaals vuur, barbecues, vuurpijlen en andere explosieve- en brandgevaarlijke stoffen.
 • Luidsprekers, megafoons, laser pointer, etc.
 • Markers, spuitbussen, verfbommen.   
 • (Het verdelen van) flyers, brochures (behalve met toestemming).
 • Dieren (behalve begeleidingshonden).
 • (Het gebruiken van) drones.

Elke verkoopactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat door de organisatie van het event of de uitbater van de locatie als gevaarlijk of onwenselijk kan worden beschouwd wordt in beslag genomen en ter plekke vernietigd. Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie.

 

ALGEMEEN

 • Er geldt een rookverbod op het terrein. 
 • Drugpolicy: Zero tolerance! Smile Safari hanteert nultolerantie op het vlak van drugs. Het is verboden drugs te verkopen of gebruiken op het terrein. Elk misbruik kan leiden tot verwijdering van het terrein. Drugshandel is verboden op het terrein en leidt tot verwijdering van het terrein en politie-interventie.

ARTIKEL 4: VEILIGHEID

De bezoeker volgt te allen tijde de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel. Wanneer een bezoeker verdacht gedrag opmerkt bij andere bezoekers, wordt hij/zij verzocht het aanwezige veiligheidspersoneel in te lichten.

De organisatie behoudt zich het recht voor de toegang tot het event te weigeren aan bezoekers waarvan het gedrag de veiligheid van haar/hem of andere bezoekers in gevaar kan brengen.

ARTIKEL 5: VERKOOP OP HET EVENT

Het is verboden om wat dan ook te verkopen op het terrein. De verkoop van voeding, drank, souvenirs, T-shirts, of andere is strikt voorbehouden aan personen (of verenigingen) goedgekeurd door de organisatie.

 ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie zal, binnen de wettelijke grenzen, in geen geval – ook niet bij overmacht – aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan goederen en/of personen die zich op het event bevinden en/of deelnemen aan het event. De organisatie zal, binnen de wettelijke grenzen, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade aan voertuigen aan de rand van het event of op de parkings. De organisatie zal, binnen de wettelijke grenzen, in geen geval – ook niet bij overmacht – aansprakelijk kunnen worden gesteld bij gedeeltelijke of volledige annulatie van het event, of bij gedeeltelijke of volledige wijziging in het programma van het event. De organisatie zal, binnen de wettelijke grenzen, in geen geval schadeloosstelling verschuldigd zijn aan, of gehouden zijn een schadevergoeding in welke zin dan ook te betalen aan de bezoeker of derden. De organisatie zal, binnen de wettelijke grenzen, niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor diefstal of schade aan goederen die werden achtergelaten in de lockers van het event.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS

Bij de verkoop van e-tickets via Smile Safari-online diensten gelden bijzondere regels in verband met gegevensbescherming die de bezoeker zal kunnen raadplegen bij het aanvatten van de bestelling van de e-tickets.

ARTIKEL 8: ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES

Wanneer de organisatie de één of de andere clausule van deze voorwaarden niet in werking stelt, kan dit niet worden gezien als verzaking aan de overeenkomst. De ongeldigheid van een clausule van deze overeenkomst, heeft geen enkel effect op de geldigheid van de andere clausules.

ARTIKEL 9: GESCHILLEN EN GELDEND RECHT

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de hoofdzetel van Hurae bevoegd. Op deze voorwaarden is enkel het Belgische recht van toepassing.